Новини

18/09/2020
  • Публична покана
ПОКАНА за пресконференция
Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0188-С01 „Подобряване на производствения капацитет в АРТОН ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 24.09.2020г. от 10:00 часа в базата на „АРТОН” ООД, находящ се в гр.Търговище, Индустриална зона
01/07/2020
  • Публична покана
Избор с публична покана
Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Хоризонтален център с ЦПУ (1бр.); Обособена позиция 2: Хоризонтален струг с ЦПУ тип 1 (1бр.); Обособена позиция 3: Хоризонтален струг с ЦПУ тип 2 (2бр.); Обособена позиция 4: Вертикален 5-осен обработващ център с ЦПУ (1бр.) Документацията може да изтеглите от тук: https://cloud.cdots.bg/s/aQQqmJE4ZgiEaZK
01/03/2020
  • ПРОЕКТИ
Фирма АРТОН ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
Фирма АРТОН ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0188-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в АРТОН ООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели - повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата. Общата стойност на проекта е 1 666 620,00 лв., от които 849 976,20 лв. европейско и 149 995,80 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 12.02.2020г. и е с продължителност 12 месеца.
22/11/2017
  • Прессъобщение
Артон с профили в Linked IN, Facebook, YouTube
Артон създаде профили в най-популярните социални мрежи - Linked IN, Facebook, YouTube. Целта да се представи там организацията с набиране на делови връзки с компании и хора от бизнес света, които да са информирани за извършваните дейности и произвежданите продукти от Артон.
01/06/2017
  • Прессъобщение
Артон ООД с изцяло обновен уеб сайт
От началото на този месец Артон ООД е с изцяло обновен уеб сайт, отговарящ на всички съвременни изисквания и условия за достъпност. В новият уеб сайт може да разгледате цялата гама от произвежданите продукти, както и имате опция за бързо запитване и свързване с нас, за да отговорим на всичките ви въпроси. В секция "Каталози" може да откриете най-новите каталози на Kennametal с много допълнитална информация и промоционални предложения за Вас и Вашия бизнес.
14/12/2016
  • Прессъобщение
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, по ДБФП N2 NsBG16RFOP002-2.001-0636-001, с предмет „Доставка и монтаж на 1 бр. Високо скоростен 5-осен вертикален обработващ център, 30"х20"х20" (762х508х508тт). Краен срок за подаване на оферти - 22.12.2016 г.
21/06/2016
  • Проекти
Артон ООД спечели проект по оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност"
Артон ООД спечели проект по оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност" 2014 - 2020Г. <br> На 20 Юни 2016г, АРТОН ООД стартира изпълнението на проект BGI6RFOP002-2.001-0636-001 "Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на АРТОН ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението на проекта ще спомогне за разширяване дейността на фирмата, подобряване на ресурсната ефикасност и ефективност, с цел устойчиво развитие, посредством закупуване и внедряване в производството на ново, високотехнологично оборудване. Основната цел на проекта е Повишаване на производствения капацитет за конкурентно и ефективно производство на "АРТОН" ООД, подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност и засилване на експортния потенциал на дружеството. Дейностите по проекта пряко водят до постигане на целите от средносрочната и дългосрочна стратегия за развитие на фирмата - постоянен стремеж към подобряване на производствения капацитет и подобряване експортния потенциал на дружеството. Резултатите, които очакваме да постигнем са: Подобряване на производствените процеси; Разширяване капацитета на производството и разнообразяване асортимента на произвежданата продукция; Подобряване на експортния потенцила; Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност; Проектът е с продължителност 12 месеца, а общата му стойност е 446 702 лв., от които 265 787.69 лв. - финансиране от европейския фонд за регионално развитие и 46 903.71 лв. - национално финансиране.
01/04/2016
  • Изложения
Участие на Артон ООД в изложението MachTech & InnoTech 2016
Артон ООД ще вземе участие в изложението MachTech & InnoTech 2016, което ще се проведе от 5 до 8 Април 2016 в Интер Експо Център - зала 3, щанд С13