Повече информация и връзка с нас

АРТОН ООД е производител на матрици и резервни части за стъкларската индустрия. Притежава собствена производствена база в гр. Търговище.
АРТОН ООД е и официален дистрибутор на KENNAMETAL САЩ, лидер в производството на висококачествени металорежещи инструменти и продукти – еталон за производителност и трайност.

Офис Габрово

Официален дистрибутор на висококачествени металорежещи инструменти от Kennameta! САЩ

Производствена база Търговище

Производство на матрици и резервни части за стъкларската индустрия

Изпратете запитване

Съдействаме за решаване на конкретни технологични задачи при избор на инструменти и режими на рязане с наличната техника на клиента.

офис габрово - диструбутор kennametaL

АРТОН ООД е официален представител на KENNAMETAL-САЩ на висококачествени металорежещи инструменти, продукти – еталон за производителност и трайност. Габрово, бул "Столетов" 84

Kонсултирайте се с екипът ни:

инж. Радослав Даскалов

0879 004 043 radoslavdaskalov@artonbg.com

инж. Христо Козарев

0879 004 065 hristokozarev@artonbg.com

Производствена база Търговище

АРТОН ООД е производител на матрици и резервни части за стъкларската индустрия. Притежава собствена производствена база в гр. Търговище. Търговище, Индустриална зона

Kонсултирайте се с екипът ни: